Język niemiecki dla 13-15 latków

Kurs kształci przede wszystkie sprawności językowe (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie), a struktury gramatyczne wprowadza w kontekście ćwiczeń komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do porozumiewania się na danym poziomie biegłości.

60

2 razy w tygodniu

60 minut

1450 zł

1400 zł

1350 zł