Musical Babies

MUSICAL BABIES to zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do lat 3 z opiekunem. Mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego: wczesnego, bezstresowego osłuchania się z językiem, zabawy z rytmem z muzyką klasyczną i ruchem.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców/opiekunów przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne obrazujące słownictwo używane w piosenkach.