Cennik

Szkoła językowa

KURSY J.ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO

 

GRUPA WIEKOWA LiczebnośćGrup Częstotliwośćzajęć NOWYKLIENT KLIENT PO ROKU(uwzględnia 3% zniżki kontynuacyjnej) STAŁY KLIENT( 3 lata i więcej bez przerw)
3 lata 6-8 osób
grupa standardowa
2x tyg x 45min 1500,00
10 x 150,00
1450,00
10 x 145,00
1350,00
10 x 135,00
4-5 lat
5-6 lat
6-7 lat8-9 lat
6-8 osób
grupa standardowa
2x tyg x 45min 1500,00
10 x 150,00
1450,00
10 x 145,00
1350,00
10 x 135,00
10-12 lat
13-15 lat
8-10 osób
grupa standardowa
2x tyg x 60min 1450,00
10 x 145,00
1400,00
10 x 145,00
 1350,00
10 x 135,00
Grupy kameralne/Grupy znajomych 4-5 osób
grupy kameralne
2 x tyg x 45min
2 x tyg x 60min
1700,00
10 x 170,00
1700,00
10 x 170,00
1700,00
10 x 170,00

CENA KURSU OBEJMUJE:

ZNIŻKI I RABATY

Zniżki sumują się maksymalnie do 15%

UWAGA !!! ZNIŻKI NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z PROMOCJAMI