Cennik 2018/2019

Szkoła językowa

KURSY J.ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO (60 spotkań)

 

GRUPA WIEKOWA LiczebnośćGrup Częstotliwośćzajęć NOWYKLIENT KLIENT PO ROKU(uwzględnia 3% zniżki kontynuacyjnej) STAŁY KLIENT( 3 lata i więcej bez przerw)
3 lata 6-8 osób
grupa standardowa
2x tyg x 45min 1.650,00
10 x 165,00
1.600,00
10 x 160,00
1.500,00
10 x 150,00
4-5 lat
5-6 lat
6-7 lat8-9 lat
6-8 osób
grupa standardowa
2x tyg x 45min 1.650,00
10 x 165,00
1.600,00
10 x 160,00
1.500,00
10 x 150,00
10-12 lat
13-15 lat
8-10 osób
grupa standardowa
2x tyg x 60min 1.650,00
10 x 165,00
1.600,00
10 x 160,00
 1.500,00
10 x 150,00
Grupy kameralne/Grupy znajomych 4-5 osób
grupy kameralne
2 x tyg x 45min
2 x tyg x 60min
2.000,00
10 x 200,00
2.000,00
10 x 200,00
2.000,00
10 x 200,00

CENA KURSU OBEJMUJE:

ZNIŻKI I RABATY

Zniżki sumują się maksymalnie do 10%

UWAGA !!! ZNIŻKI NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z PROMOCJAMI

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
– 45 minut / 55,00zł
– 60 minut / 65,00zł