Język angielski dla 10-12 latków

Kurs kształci przede wszystkie sprawności językowe (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie), a struktury gramatyczne wprowadza w kontekście ćwiczeń komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do porozumiewania się na danym poziomie biegłości.

60

2 razy w tygodniu

60 minut

1650 zł

1600 zł

1500 zł