Musical English (3-6 lat)

MUSICAL ENGLISH to zajęcia muzyczno-ruchowe z angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat przewidziane jako kontynuacja i rozszerzenie programu Musical Babies.

Opis zajęć:
Program podzielony jest na dwa poziomy, w zależności od wieku i „zaawansowania” dzieci:
Musical English 1 – dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat
Musical English 2 – dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat
Musical English 3 – dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat

Dzieci, które nie uczęszczały wcześniej na jakiekolwiek zajęcia z języka angielskiego zawsze rozpoczynają od poziomu 1.

Zajęcia mają na celu nauczanie języka angielskiego poprzez różnorodne gry i zabawy językowe z równoczesnym wykorzystaniem bardzo dużej dozy muzyki, ruchu i tańca oraz pacynki – Ra-Ra Rabbit, pomagającej dzieciom w przyswajaniu nowego materiału. Rola muzyki jest bardzo ważna w nauczaniu języka obcego dzieci ze względu na wykształcanie u nich wyczulenia na rytm, ton, czy intonację, oraz poznanie zasad rytmu, rozróżniania tonacji, postrzeganie różnic pomiędzy dźwiękami czy melodiami. Rola piosenek jest także niezmiernie ważna, gdyż nowe słowa są o wiele lepiej zapamiętywane.

Program podzielony jest na trzy semestry przedzielone wydarzeniami kalendarzowymi – Boże Narodzenie, Wielkanoc i wakacje. Następnie podzielony jest na bloki tematyczne, po 3 bloki w każdym semestrze. Każdy blok składa się z czterech zajęć, przy czym ostatnie zajęcia to powtórzenie materiału.

W dotychczasowej pracy z dziećmi program Musical English dobrze sprawdza się jako program adekwatny do wieku, możliwości i zainteresowania dzieci. Program Musical English jest także programem autorskim.
Kursanci Musical English otrzymują prace domowe (Karty Pracy) do wykonania z rodzicem, powtarzające materiał poznany na zajęciach.

Rodzice mają możliwość zakupienia materiałów dodatkowych – książeczki z piosenkami i rymowankami Musical Babies oraz płyt CD z piosenkami, rymowankami i opowiadaniami.

Nasz program został nagrodzony w prestiżowym konkursie „European Language Label – Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków Obcych” organizowany przez Komisarza do Spraw Edukacji Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cele zajęć:

Informacje dodatkowe:

Dzieci poruszają się na miękkiej wykładzinie, więc uczestniczą w zajęciach w skarpetkach lub kapciach.

Czas zajęć:

40 minut