Musical Babies (6 miesięcy – 1rok)

Musical Babies to zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do lat 3 z opiekunem

Opis zajęć:

Zajęcia w obecnym roku prowadzone są w następujących grupach wiekowych:

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego: mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, z zabawą z rytmem, muzyką klasyczną i ruchem. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców/opiekunów przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.   .

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci:

Inteligencja językowa
Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek. Poprzez osłuchanie się z naturalną „melodią”, akcentem języka mówionego, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia skojarzeniowe oraz dużą dozę Total Physical Response (ruchu całym ciałem).

Inteligencja muzyczna
Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową i etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa
Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki Irlandzkiej i Szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.

Inteligencja interpersonalna
Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady.

Cele zajęć:

Dla dzieci Musical Babies to zajęcia, podczas których:

Dla rodziców/ opiekunów Musical Babies to zajęcia, które umożliwiają:

Zapraszamy do obejrzenia zajęć muzyczno- ruchowych po angielsku w jednej z naszych grup 2-3 latków. To wygodny sposób, by skorzystać z możliwości wirtualnych odwiedzin w naszej Szkole.

Informacje dodatkowe:

Dzieci i opiekunowie poruszają się na miękkiej wykładzinie, więc uczestniczą w zajęciach w skarpetkach lub kapciach.

Czas zajęć:

0,5 – 1 rok: 30 minut
1 – 2 lata: 40 minut (30 minut zajęć i 10 minut swobodnej zabawy)
2 – 3 lata: 60 minut (40 minut zajęć i 20 minut swobodnej zabawy)

32

1 razy w tygodniu

30 minut

1440 zł

1440 zł