Metody

Zdaniem wielu autorytetów, teoretyków i praktykujących nauczycieli skuteczność i atrakcyjność nauczania języków obcych gwarantuje EKLEKTYZM, tj. łączenie elementów i technik pochodzących z różnych metod.
Jednocześnie założenia i techniki pracy różnych metod nauczania języka obcego odpowiadają określonym potrzebom rozwojowym dzieci. Zawsze więc wybieramy te najskuteczniejsze dla najmłodszych.