Creative! Early English

 cee_1png

Zajęcia metodą  mają na celu wzbudzenie u dziecka naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka angielskiego poprzez polisensoryczne działania twórcze – zgodne z jego zainteresowaniami, potrzebami, a jednocześnie realizujące program przedszkolnej podstawy programowej z języka angielskiego.

Głównym założeniem metody jest stworzenie dziecku optymalnych warunków do rozwoju jego potencjału, zdolności, motywacji wewnętrznej, co umożliwia uczenie się języka angielskiego dla własnej przyjemności.

Każde zajęcia to zaproszenie dziecka do niezwykłej podróży w świat dziecięcej wyobraźni poprzez zróżnicowane działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dziecka w wieku przedszkolnym.

 

CO WYRÓŻNIA NASZĄ FORMĘ ZAJĘĆ

Formą jaka wyróżnia ją od innych metod jest fakt, iż proponowane przez nauczyciela aktywności oddziałują jednocześnie na różnorodne zmysły dziecka, zapraszając je w języku angielskim do niezwykłej podróży w świat dziecięcej wyobraźni – m.in. poprzez wykorzystanie niekonwencjonalnych materiałów plastycznych, technicznych, muzycznych oraz żywnościowych.

 

METODA CREATIVE! EARLY ENGLISH

Metoda w ramach różnorodnych technik glottodydaktycznych bazuje na działaniach: muzycznych, plastycznych (Process Art, Crafts), teatralnych (Puppetry Show, podświetlane teatrzyki kubeczkowe, teatrzyki kukiełkowe, łyżeczkowe, papierowe), kulinarnych (Creative! Snacks – aktywizujące zmysł dotyku, smaku i węchu), bezpiecznych eksperymentach naukowych, zabawach na świeżym powietrzu, a także różnorodnych działaniach polisensorycznych (Messy Play Ideas).

Metoda nie wyklucza stosowania tradycyjnych form dydaktycznych (Flashcards, Traditional Games – Simon Says, Blindfold Game, Chinese Whispers, Guessing Game), kolorowanek, itp – natomiast stanowią one jedynie formę uzupełniającą, dodatkową – dla rzeczywiście atrakcyjnych dla dzieci aktywności.


Więcej informacji ocee_1png
http://cee.inkubatorinspiracji.pl/o-metodzie-cee