Cennik 2023/2024

SZKOŁA JĘZYKOWA


KURSY J.ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO (60 spotkań)
Zajęcia 2 x tygodniu

 

GRUPA WIEKOWA Liczebność
Grup
Częstotliwość
zajęć
Nowy
Klient
Klient
Kontynuujący
Zniżki dla Rodzeństw
3-4 lata
4-5 lat
5-6 lat
Program
Musical English
6-8 osób
grupa standardowa
Zajęcia 1 x tyg x 40min Oferta Musical English Oferta
Musical English
TAK
5-6 lat
6-7 lat
8-9 lat
6-8 osób
grupa standardowa
2x tyg x 45min 2.300,00
10 x 230,00
2.200,00
10 x 220,00
TAK
10-12 lat
13-15 lat
8-10 osób
grupa standardowa
2x tyg x 60min 2.300,00
10 x 230,00
2.200,00
10 x 220,00
 TAK
Grupy kameralne/Grupy znajomych 4-5 osób
grupy kameralne
2x tyg x 45min
2x tyg x 60min
2.800,00
10 x 280,00
2.800,00
10 x 280,00
TAK

 

CENA KURSU OBEJMUJE:

  • podręcznik/ćwiczenia oraz dodatkowe materiały do nauki
  • test kwalifikacyjny i/lub rozmowę z lektorem w razie potrzeby
  • przewidziana w ofercie dla danego kursu liczbę godzin dydaktycznych
  • testy kontrolne dla dzieci piśmiennych
  • certyfikat ukończenia kursu
  • stały nadzór metodyczny

ZNIŻKI I RABATY

  • 5% – płatność za semestr z góry
  • 10% – płatność za rok z góry
  • 5% – zniżka rodzinna
  • 5% – zniżka na drugi język

Zniżki sumują się maksymalnie do 10%

UWAGA !!! ZNIŻKI NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z PROMOCJAMI

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
– 45 minut / 100,00zł,
– 60 minut / 120,00zł

PAKIET DOUBLE – 2 OSOBY
– 45min / 60,00zł / os
– 60min / 80,00zł / os

Musical Babies / Musical English

ZAJĘCIA MUSICAL BABIES i MUSICAL ENGLISH (32 spotkania)
Zajęcia 1 x tygodniu

Pierwsze zajęcia (zajęcia próbne) – BEZPŁATNE

OPATA ZA MATERIAŁY –  50,00 zł .
Opłata powinna być uiszczona wraz z pierwszą ratą za zajęcia.
W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzymuje materiały odpowiednie dla kursu Musical Babies lub Musical English (książeczkę z piosenkami używanymi na zajęciach oraz płytę CD z nagraniami niektórych z nich lub materiały do pracy na zajęciach oraz płytę z niektórymi nagraniami realizowanymi podczas zajęć)

Wiek dziecka
Wymiar zajęć
Koszt 1 zajęć

Koszt  kursu

 

Płatność
ratalna

Opłata roczna z góry

 

MUSICAL BABIES (zajęcia z czynnym udziałem rodzica)
6 miesięcy – rok
1 x tyg. x 30 min

45,00

 

1.440,00

 

 8×180,00

 

1.296,00

(1.440,00 – 10% za płatność
z góry)

1-2 lata
1 x tyg. x 40 min
2-3 lata
1 x tyg. x 60 min
MUSICAL ENGLISH (32 spotkania)

3-4 lata
4-5 lat
5-6lat

1x tyg. x 40 min. 45,00 1.440,00 8 x180,00 1.296,00
(1.440,00 – 10% za płatność
z góry)


KARNET MUSICAL BABIES

Liczba wejść Cena za 1 zajęcia Cena za karnet
KARNET
dot. jedynie zajęć Musical Babies dla dzieci 6 m-cy – 3 lata;
10 50,00 500,00


ZNIŻKI I RABATY

10% – płatność za rok z góry

5% – zniżka rodzinna

Zniżki sumują się maksymalnie do 10%

UWAGA !!! ZNIŻKI NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z PROMOCJAMI